Googlen hakukone- ja bannerimainonta

Lyömme tiskiin mahdollisimman rajuja tuloksia Googlen hakukonemarkkinoinnin saralla.

Olemme saaneet tuotettua asiakkaillemme keskimäärin 600 prosentin ROAS-lukuja (Return On Advertisement Spending). Yksinkertaistettuna puhutaan siis mainokseen satsatusta budjetista ja seuraavanlaisesta sijoituksesta: jokainen mainontaan investoitu euro on tuonut kuusi euroa takaisin.

Seuraamme tarkasti myös Googlen bannerimainonnan purevuutta. Tarkkailemme, paljonko mainosta näytetään ja paljonko se kerää klikkauksia. Lisäksi kiinnitämme huomiota poistumisnopeuteen. 

Yksinkertaistettu esimerkki: fiktiivistä mainosta on näytetty 20 000 kertaa ja klikkauksia on kertynyt 345 kappaletta, jotka ovat siirtäneet klikkaajat mainoksen kautta kohdesivulle. Näistä 345 klikkaajasta puolet on viihtynyt sivulla tavoitteen mukaisen ajan.

Jos sekä mainos että mainospaikka ovat kummatkin hyviä mutta poistumisprosentti silti korkea, tällöin alamme keskustelemaan kohdesivuston toimivuudesta ja sen käyttäjäystävällisyydestä. Hyvinkin pieni asia voi tehdä suuren muutoksen.

Pitää kuitenkin muistaa, että ROAS on vain yksi mittari. Pelkkä ROAS-prosentin tulos ei aina tarkoita sitä, että mainonta toimii. Mukaan pitää ottaa myös monipuolinen datan tutkiminen ja kyseisen tapauksen liiketaloudellinen toimivuus sekä monta muuta liikkuvaa osaa.

Tampere

Hakusanamainonta 1kk ajanjakso

Facebook- ja Instagram-markkinointi

Toimiva Facebook-markkinointi on erittäin tehokas tapa tavoittaa ihmisiä. Ohessa on asiakkaamme mainoshallinasta napattu kuvankaappaus, jossa näkyy kyseiselle verkkokaupalle aikaansaamiamme tehokkaita tuloksia. Oheisen kampanjan ROAS-prosentti on yli 900

Mainontaa on näytetty 4 796 henkilölle 102 742 kertaa. Kyseinen mainonta on uudelleenmarkkinointia, tarkemmin sanottuna dynaamista tuoteluettelomainontaa: kun asiakas on käynyt verkkokaupassa tekemättä ostoksia, hän näkee selaamansa tuotteet uudelleen Facebookin uutisvirtaan sijoitetuissa mainoksissa. 

Mainontaan on käytetty 1 949 euroa ja 343 oston myötä tulos on 17 870 euroa. On kuitenkin muistettava, ettei kyseessä ole 343 asiakasta vaan 343 myytyä tuotetta. Jos konversion arvoa ei pystytä osoittamaan, usein vastaavilla tuloksilla saatetaan esittää mainoksen tuoneen 343 erillistä maksavaa asiakasta. Me emme kuitenkaan vääntele faktoja. Rajulta saat aina rehellistä tietoa mainonnan toimivuudesta ja eri asioiden merkityksestä.

Uudelleenmarkkinoinnissa kyse on aina ns. ”lämpimästä asiakkaasta”. Siksi myös mainonnan tehokkuus ja tuotto ovat parempaa verrattuna suoramainontaan uusille ihmisille. Olemme kuitenkin päässeet erittäin hyviin tuloksiin uusienkin asiakkaiden hankkimisessa. Esimerkissä ROAS on itseasiassa 998 prosenttia. Tässäkin tapauksessa kyseessä on tuoteluettelo: periaate on sama, mutta mainontaa ei ole esitetty uudelleenmarkkinointina – sen sijaan tuoteluetteloa näytetään sellaisille potentiaalisille asiakkaille, jotka eivät ole käyneet verkkokaupassa. (Katso kuva 2.)

Dynaaminen tuoteluettelo

Kuva 2. Tuoteluettelo edelleen mutta suunnattu vain uusille asiakkaille.

Sosiaalinen media visuaalisesti

Liikkuva kuva – Facebook/Instagram

Raju takaa laadun tavalla, joka ei rakennu pelkästään dataälyn tuntemukseen ja erilaisten alustojen teknisten nippelitietojen hyödyntämiseen. 

Me panostamme myös siihen, miltä mainonta näyttää ja miten se saadaan erottumaan massasta.

Kun esimerkiksi Facebook-mainonnassa tekninen osaaminen yhdistetään pieniin, mutta sitäkin nerokkaimpiin visuaalisiin ratkaisuihin, ollaan jo hieman lähempänä maalia.

” Liikkeen ei tarvitse olla raju, mutta se herättää huomion!

Jätä siis sosiaalisen median mainonta rajuihin käsiin, niin voit odottaa saavasi aina vähän normaalia enemmän – huomiota, näkyvyyttä ja tuloksia.

Raju toimintamallimme taipuu mitä erikoisimpiin mahdollisuuksiin mm. seuraavilla alustoilla: 

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Linkedin
  • Pinterest