Pyydämme sinua ystävällisesti täyttämään oheisen lomakkeen. Tiedot auttavat meitä mainoskampanjoiden ja optimoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Paljon varmasti sellaista asiaa, mikä on jo käyty puhelimessa mutta kertaus on opintojen äiti.

Kiitos.

  YRITYS:
  Täyttäjän nimi:
  MARKKINOINNIN TAUSTATIEDOT

  1. Onko teillä aiempaa kokemusta digitaalisesta markkinoinnista?

  Oletteko toteuttaneet markkinointia itse, vai onko siitä vastannut jokin ulkopuolinen kumppani?

  Löytyykö teiltä:

  2. Mikä on mainonnan tavoite?
  (Tunnettavuus, yhteydenotot, ostotapahtumat, rekrytointi, tiedotus, jokin muu)

  3. Kuka toimii yhteyshenkilönänne verkkosivustonne hallintaan liittyvissä teknisissä asioissa?

  TUOTTEET JA PALVELUT

  4. Yrityksenne tärkeimmät tuotteet tai palvelut, joita haluatte mainostaa tai optimoida? Ovatko jotkin tietyt brändit teille tärkeitä?

  5. Onko teillä tuotetta tai palvelua, jonka menekkiä haluaisitte parantaa?

  6. Jos hakisitte itse tuotteitanne tai palveluitanne verkosta, mitä hakusanoja syöttäisitte Googleen?

  7. Onko tuotteillanne tai palveluillanne muita, vaihtoehtoisia nimityksiä? Mitä nimeä asiakkaat käyttävät puhuessaan tuotteistanne? Puhutaanko niistä epävirallisilla termeillä?

  KILPAILUTILANNE

  8. Mitkä ovat yrityksenne pääkilpailijoita Suomessa tai maailmalla?

  9. Mitkä ovat vahvuutenne kilpailijoihin nähden? Miksi asiakas valitsee teidät kilpailijanne sijaan?

  ASIAKKAAT JA KOHDERYHMÄT

  10. Millainen on tyypillinen asiakkaanne? Minkälaisia asiakkaita haluaisitte tavoittaa?

  11. Miltä alueelta asiakkaanne tulevat? Millä alueella haluatte mainostaa? Onko toimintanne paikallista vai valtakunnallista?

  12. Onko yrityksellänne erityisiä sesonkeja, jolloin markkinointia tulisi panostaa tiettyihin tuotteisiin tai palveluihin?

  SISÄLTÖ JA ARVOT

  13. Onko teillä käytössänne markkinointiviestejä tai sloganeita? (”Katossa reikä, eikä!” ”Se on vain tyhmää maksaa liikaa” ym.) Jos kyllä, niin millaisia?

  14. Yrityksenne arvot?

  15. Mitkä adjektiivit määrittelevät teitä? Mitä adjektiiveja haluaisitte korostaa mainonnassa?

  16. Millainen on mainonnan sävy? (Puhutteleva, rento, humoristinen, informoiva, toteava)

  17. Voidaanko mainonnassa käyttää hymiöitä tai hashtageja? Jos kyllä, niin toivotteko käytettävän joitakin tiettyjä?

  18. Onko käytössänne kuvapankkia tai kuvamateriaalia? Minkälaista kuvamaailmaa toivotte mainonnassa käytettävän? Onko yrityksenne logo saatavilla hyvälaatuisena? Löytyykö teiltä valmista tekstimateriaalia mainonnan tueksi?

  19. Onko yrityksellänne graafista ohjeistusta? Jos kyllä, miten saamme sen?

  20. Saako pienemmät esimerkiksi hakukoneoptimointiin liittyvät tekstimuokkaukset ja -lisäykset tehdään suoraan sivustollenne?

  MUUT ASIAT

  21. Tuleeko mieleen muuta huomioitavaa mainontaan/optimointiin liittyen?